Bending

BENDING 320 Ton.

บริการพับชิ้นงานตามแบบ ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถพับโลหะได้หนาถึง 9 มม. และยาวสูงสุด ถึง 8 เมตร